Registration

Offspring of Bettynka Betty (2)

 

MKSZ HLCH - 6MKSZ HPJ - HPJ - MKSZ HDGY\'03 - 2MKSZ.CAC Zolotoy Sobol
x
Bettynka Betty

 Nina Richi Z Vtčej Zhrady Nina Richi Z Vtčej Zhrady - White sable female, Czech Republic
Date of birth: 04.11.2005
Owner: Zuzana Kubicova / Kennel Mokry Bandita
 Czech Republic

Female
  Nina Richi Z Vtacej Zahrady - female  Czech Republic

Female